TREA TEXT -> SIDE AREA -> TEXT

Follow me

the Purple Pearl

Musée Yves Saint Laurent Paris

When in Paris it is hard to stay away from museums. France’s culture is vastly rich from painters, sculptors and movie makers to fashion designers. I noticed the huge black and white billboard of Monsieur Yves Saint Laurent in the metro. I was thrilled to find out about the fashion museum especially when I missed the Dior exhibition earlier this year.

The 19th Century mansion on Rue 5 Avenue Marceau did not disappoint. Beautiful beige walls looking very minimalistic only with a black YSL logo. The museum opened its’ doors in October 2017.

The old headquarters of YSL used to be an atelier for over 30 years where he designed and presented his collections including some of the notable pieces such as the 1965 Mondrian dress and the 1988 Van Gogh “Sunflowers” jacket. When you enter and go up the stairs you see a beautiful crystal chandelier hanging over you with a few palms on both sides. (I was in love with the setting, because I have a thing for palms hehe.) On the left side is the salon where the tour starts. Beautiful black and white portraits are hanged on the walls and short video is playing of the history of the fashion House. The main ground floor features exhibitions of specific collections. The pieces are mind -blowing, heavily incrusted with crystals and beads, magnificent silhouettes and materials, basically the definition of luxury. I imagine wearing such a dress would make you feel like a million dollar. (Probably the cost of the dress haha.)

My favourite part of the museum is his atelier. I was mesmerised by all the textures, sketches, embroideries, crystals, polaroids of the models and basically all of the details that were laid out of the tables. It was interesting to find out that when he designed the pieces, he always had in mind which model would wear it. Each sketch had a model’s name written on it. The room has huge french windows to let the lighten up the room beautifully.

Fun fact: He sent the photos of the final pieces no more than two hours before the show. First he sent them to Vogue US, then Vogue France and Italy and then to other magazines such as Elle etc. Apparently, other brands did a day before but he was worried his pieces would be copied.

I am super  happy that I had the opportunity to go, both me and Krum enjoyed it very much. It reminded me of what luxury stands for, the craftsmanship, the design, the feeling and obviously the quality.

The fee for the museum was 10 euros.

We must never confuse elegancy with snobbery.

Когато си в Париж е трудно да не посетиш поне един музей. Културата на Франция е изключително богата – от художници, скулптори, режисьори до модни дизайнери. Забелязах големите черно-бели билбордове  на YSL в метрото. Бях много приятно изненадана когато разбрах, че са отворили музей на YSL, защото за мое нещастие пропуснах изложбата на Dior по-рано тази година.

Сградата, която датира от 19ти век, се намира на авеню Марсо. Стените са бежови само с логото на YSL – много изчистено и минималистично. Музеят е отворил вратите си през Октомври 2017.

Mястото преди е било главната дирекция на YSL. Ползвал го е и като негово ателие за около 30 години, където е скицирал колекциите заедно с едни от най-известните си модели като Mondrian роклята, и якето Ван Гок Sunflower. Когато влезеш в помещението и се изкачиш по стълбите се вижда прекрасен кристален полилей  с палми от двете страни на стълбите. Антрето изглежда като малък вход на бална зала. От лявата страна е салона, от където започва обиколката.

На стените висят красиви черно-бели портрети, докато кратък видеоклип тече за  историята на модната къща. Основният приземен етаж включва изложение на негови колекции. Дрехите са умопомрачителни, богато инкрустирани с кристали и мъниста, забележителна кройка и материи, общо взето дефиницията на лукс.  Сигурна съм, че ако носите таква дреха ще се чувствате като 1 милион долара. (Вероятно и цената на дрехата)

Любимата ни част от музея беше неговото ателие. Бях хипнотизирана от всички текстури, скици, бродерии, кристали, полароиди на моделите и като цяло всичките детайли, изложени на масите. Имаше и безброй папки разграфени по цветове и колекции. Интересно беше, че когато е скицирал модел на дрехата го е правил представяйки си моделката, която ще го носи. На всяка скица беше изписано името на определена моделка. В стаята има огромни френски прозорци, които осветяват прекрасно помещението.

Интересен факт: Преди да представи нова колекция, 2 часа преди ревюто е пращал снимки на дрехите до различни списания. На първо място е бил Vogue Америка, после Франция, Италия и Германия. След това са списания като Elle и тн. Другите марки са го пращали ден преди това, но той се притеснявал, че моделите му ще бъдат копирани.

Много съм щастлива, че имах възможността да посетя музея, и на двамата с Крум много ни хареса. Припомни ми какво значи лукс – занаятчийството, дизайна, усещенето и разбира се качеството.

Цената на билета за музея е 10 евро.

Post a Comment